Pravítko – msobek.eu – software pro autoopravny

Základní práce s pravítkem

Veškeré funkce pravítka se ovládají pomocí myši a většinu funkcí lze zapnout nebo vypnout zkratkovou klávesou. Levé tlačítko slouží k přímému ovládání právě zvoleného prvku. Prvek se vybírá automaticky v závisloti na poloze kurzoru.
 • pravá hrana okna: horizontální zvětšování/zmenšování okna pravítka
 • spodní hrana okna: vertikální zvětšování/zmenšování okna pravítka
 • pravý spodní roh: zvětšování/zmenšování okna pravítka
 • modrá kružnice ve středu: volba úhlu
 • červená hrana pravítka: posun okraje měřené oblasti
 • kdekoliv jinde: posun pravítka po obrazovce
Hlavní menu programu vyvoláte pravým tlačítkem myši (v libovolném režimu). Okno pravítka zůstává neustále viditelné (tzv. topmost okno), abyste jej měli neustále k dispozici. V jeden okamžik můžete mít na obrazovce a používat libovolný počet pravítek.

Manuální měření

Manuální měření Funkci "manuální měření" aktivujete buď v menu (Funkce -> Pravítko) nebo zkratkovou klávesou Ctrl+P. Přiložte okno k objektu, který chcete měřit a poté jej sevřete mezi červené "kleště". Každá svorka zobrazuje svou absolutní polohu na pravítku v aktuálně zvolených jednotkách a vzdálenost mezi svorkami je navíc zobrazena v poloviční vzdálenosti mezi nimi. Pro změnu jednotky nebo kroku pravítka viz volba jednotky a kroku. Přepínání mezi horizontálním a vertikálním měřením provedete první položkou hlavního menu. Chcete-li měřit více intervalů, zvolte požadovaný počet v menu "Funkce -> Pravítko: počet úseků" nebo zkratkovými klávesami Ctrl+F1 - Ctrl+F6.

Automatické měření

Automatické měření Automatické měření usnadňuje diagnostiku osciloskopem. Funkci aktivujete v menu (Funkce -> Automatické měření -> Horní/spodní hrana). Přiložením pravítka k oscilogramu tak, aby zvolená hrana protínala výkmity křivky, docílíte zobrazení všech relevantních vdáleností v aktuálně zvolených jednotkách. Pro změnu jednotky nebo kroku pravítka viz volba jednotky a kroku. Barvy, na které je detekce senzitivní, můžete zvolit v nastavení.

Měření úhlů

Měření úhlů Úhloměr aktivujete v menu (Funkce -> Úhloměr) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+U. Klikem na modrou kružnici nastavíte úhel, jehož hodnota se vypíše uvnitř kružnice. Rozsah úhloměru je 0-360 °, pro úhly v rozmezí 180-360 ° se dopočítává i jejich doplněk do 360.

Volba jednotky a kroku

Kalibrace centimetru

Výchozí jednotkou pravítka je centimetr, který je po instalaci pravítka nutno zkalibrovat (upřesnit jeho skutečnou velikost), protože počet obrazových bodů na jeden centimetr se liší mezi jednotlivými monitory a navíc podle zvoleného rozlišení. Horizontální i vertikální kalibraci spustíte z menu (Funkce -> Kalibrovat) a můžete ji provézt dvěma způsoby:
 • zadáním velikosti monitoru v milimetrech (lze vyčíst v technické dokumentaci nebo fyzickým změřením)
 • zadáním aktuální velikosti okna pravítka v milimetrech (změřením skutečným pravítkem na monitoru)
Změnou hodnoty jednoho typu se automaticky dopočítá odpovídající hodnota druhého typu.

Změna jednotky

Pro měření můžete zvolit libovolnou jednotu. Jednotka je dána svou velikostí a názvem. Iniciálně program nabízí:
 • [cm] - centimetry, Ctrl+1
 • [pix] - obrazové body (pixely), Ctrl+2
 • [°] - stupně (adaptabilní jednotka -> zvolením jednotky se celá délka pravítka rozdelí na 360 °. Používá se např. pro změření trvání děje relativně k otočení klikové hřídele), Ctrl+3
Libovolnou jinou jednotku přidáte klikem na Jednotky -> Nová jednotka (Ctrl+N). Zadejte délku pravítka v jednotkách, ve kterých chcete měřit a název jednotky. Typickým příkladem může být jednotka [ms], která se často používá při práci s oscilogramem.
Abyste nemuseli zadávat již dříve použité jednotky neustále znovu, můžete si jednotku uložit (Ctrl+S). Vyberete si pozici (4-9) a jednotku pak kdykoliv rychle vyvoláte stiskem kláves Ctrl+<číslo pozice> nebo z menu. Spolu s jednotkou se ukládá i nastavení délek kroků (viz změna kroku).
Stupně     ms

Střída / procentuální měření

Střída Měření poměru délky jednolivých impulzů docílíte přepnutím do režimu "střída" (Jednotky -> Střída, klávesová zkratka F5). Režim je dostupný jak při práci s manuálním tak automatickým pravítkem. V režimu střída uvidíte jednotlivé úseky vyjádřené procenty vůči vzdálenosti mezi prvním a posledním meřícím bodem.

Změna kroku

Pro přehlednost je hlavní osa zobrazována po třech krocích (podobně jako u skutečného pravítka). Nejmenší krok je zobrazen tmavě zelenou čárkou bez čísla, střední krok světle šedou delší čárkou s číslem a nejdelší krok černou čarou od kraje do kraje s číslem a jednotkou.
Změnit krok můžete výběrem některé z předdefinovaných sad v menu (podmenu Krok) nebo definováním vlastních kroků (Krok -> Jiný krok).

Volba pozadí, screenshot na pozadí a průhlednost

Jedna z klíčových předností programu je možnost umístit na pozadí libovolný obrázek a překrýt jim díky průhlednosti kteroukoliv část obrazovky. Obrázek může být
 • načten ze souboru (Pozadí -> zvolit obrázek nebo zkratkou Ctrl+O)
 • vytvořen "vyfocením" obrazovky pod pravítkem (screenshot) (Pozadí -> ScreenShot nebo zkratkou Ctrl+C)
Lze tak snadno porovnat například dva oscilogramy (viz obrázek pod textem).

Použitím obrázku na pozadí se zapne červený rám okolo okna pravítka. Tento rám můžete kdykoliv vypnout nebo zapnout v menu (Pozadí -> Rám) nebo zkratkou Ctrl+R.

Pokud má obrázek jednobarevné pozadí, můžete jej odstranit, aby tak vynikl obsah obrázku. Klikněte na "Pozadí -> Zprůhlednit barvu" a zobrazí se bílý kurzor. Klikněte jím na barvu, kterou chcete zprůhlednit.

Průhlednost celého okna můžete měnit od 80 do 0 % pomocí menu nebo otáčením kolečka myši. V sekci nastavení se dozvíte, jak nastavit, aby se každý screenshot automaticky ukládal do souboru.
Obrázek na pozadí     Screenshot

Tisk

Možnost dokumentovat si průběhy ocsilogramů Vám nabízí funkce "Tisk". Z hlavního menu vyvoláte dialogové okno s nastavením tisku (též klávesovou zkratkou Ctrl+T). Vysvětlení jednotlivých nastaveni:

Rozložení

 • Na výšku
  Vytiskne obsah okna na výšku.
 • Na šířku
  Vytiskne obsah okna na šířku.
 • Delší strana na delší stranu
  Automatický výběr rozložení podle toho, která strana okna je delší (pokud je okno delší na šířku, vytiskne se na výšku a naopak).

Barvy

 • Barevně
  Vytiskne obsah se zachováním všech barev.
 • Odstíny šedi
  Vytiskne obsah černobíle (odstíny šedi), např. kvůli šetření nákladů na inkoust.
 • Černá a bílá
  Vytiskne obsah pouze ve dvou barvách - v černé a v bílé, pro zvýraznění kontrasku. Posuvníkem vpravo od této volby určujete práh rozhodování mezi černou a bílou (barvy tmavší než práh budou černé, barvy světlejší pak bílé).
 • Odmazat pozadí
  Kvůli šetření inkoustu můžete odmazat pozadí okna (vytiskne se bílou barvou). Odmazává se pouze barva, kterou jste zvolil jako pozadí okna a černá barva, pokud zabírá alespoň 30 % obsahu okna.
V pravé půlce okna s nastavením tisku vidíte náhled papíru. S každou změnou nastavení dojde k automatické aktualizaci náhledu.

Nastavení

Screenshot

Můžete zde nastavit, zda se má každý screenshot ukládat do souboru ve Vámi zvoleném adresáři. Využijete-li tuto možnost, při každém vyfocení screenshotu se trvale uloží překrytá oblast a můžete s ní pracovat. Vyberte si vhodný formát souboru. Chcete-li ukládat velké množství obrázků a nepotřebujete nejvyšší kvalitu, doporučujeme formát JPEG. V opačném případě zvolte bezztrátový formát BMP. Uložené soubory budou mít název tvaru RRRRMMDD_hhmmss.bmp nebo .jpg.
Kontakt
Mgr. Martin Sobek
+420 777 623 572
info@msobek.eu